Har du også undret dig over hvad 99%'er egentlig er for noget?
Der er mange forklaringer på hvad 1% står for - og hvor 99% kommer ind i billedet?
Historien starter for over 60 år siden, helt præcist den 4. - 6. juli 1947, i en lille amerikansk flække ved navn Hollister der ligger i Californien. Her afholdtes "Gypsy Tour Motorcycle rally" sponsoreret af American Motorcycle Asosiation (AMA), og netop disse dage kom der ekstraordinært mange motorcyklister til byen, ikke mindst på grund af Uafhængighedsdagen - den amerikanske nationaldag.Der kom så mange MC'ere at historien fortæller at byen ligefrem blev overtaget af dem. Mange af dem var krigsveteraner fra Anden Verdenskrig - og de holdt sig ikke tilbage. Specielt var det medlemmer af the Boozefighters Motorcycle club der blev kom i slagsmål og racede rundt i gaderne. Det resulterede i 60 tilskadekomne, heraf 3 alvorligt, men dog ingen døde.

Se, det lyder jo ikke af så meget set med nutidens øjne, men den gang ramte det forsiderne af alle de store aviser i staten, og filmen "The Wild One" fra 1953 med Marlon Brando og Lee Marvin er direkte inspireret af denne historie. Efterfølgende er balladen i Hollister blevet kaldt the Hollister riot - Oprøret i Hollister.

The American Motorcycle Association, blev efterfølgende bedt om at kommentere hvad der skete i Hollister, og her kommer det:
"99% of motorcyclists were law-abiding citizens, and the last one percent were outlaws".
Altså - 99% bikere er lovlydige borgere, den sidste ene procent er lovløse.

Mange amerikanske motorcykel klubber gjorde modstand mod denne udtalelse, og viste det ved at adoptere betegnelsen 1% (one percenter) og lave det diamantformede badge vi kender den dag i dag. For de grumme bikere er dette badge lig med ære og broderskab over for hinanden på tværs af klubber - altså, bortset fra hvis de ikke lige bekriger hinanden.
Vi er mange bikere der med stolthed har adopteret det bedste fra bikermiljøet, men selvfølgelig ikke vil sættes i box med de grupperinger der så ofte er i overskrifterne for andet end en kop kaffe på havnen i Roskilde, Silkeborg eller Strandtræffet og hvor vi ellers mødes og hygger os.

Vel har vi klubvest med klubmærke, vel kører vi på cruiser- eller custom cycler og vel kan vi se drabelige ud når vi kommer kørerende i vores fine lædertøj - men 1%'ere er vi ikke!
Det viser vi ved vores opførsel og for manges vedkommende at bære et 99% badge på vores klubvest. En helt klar udmelding om at vi befinder os i den anden ende af skalaen - vi er mellem de "99% of law-abiding motorcycling citizens" som American Motorcycle Asosiation omtalte den gang i 1947.
Der afholdes stadig træf i Hollister.
Om det foregår lige så vildt som dengang tror jeg ikke, men det kan vi med selvsyn kontrollere af en gang i fremtiden.

BBB - Bikers By the Book.

BBB er et foretagende som sigter til, at invitere jer (Chapter presidenter og Chapter vice-presidenter) i Danmark, som afdelingsledere med ind i en fælles front imod nogle af de kedelige ting, som er med til at nedbryde glæden og respekten ved at køre i klub og bære rygmærker.

Et af de mest nedbrydende elementer i det danske bikermiljø, er folk der handler respektløst og nedværdigende over for sin egen eller andres klubber, hvilket måske resulterer i en eksklusion eller en udtrædelse, hvorefter vedkommende måske søger ind i ny klub og fortsætter den negative og nedbrydende adfærd til gene for os alle sammen.

Eksempler på overstående nedbrydende opførsel kender nogen af jer sikkert gennem:

1) Personer der ikke afleverer mærker/klubgenstande ved udtrædelse/eksklusion

2) Personer der driver hærværk mod klubbens mærker/ejendom

3) Personer opfører sig vanærende overfor klubben og mærket i offentlig sammenhæng.

4) Personer der padler fra klub til klub, og trækker et spor af intriger eller bagvaskelse efter sig.

5) og meget meget mere…..

Derfor sigter BBB til, at presidenter og vice-presidenter i hele Danmark kan assistere hinanden via dialog og informationsudveksling, og derved dæmme op for de tvivlsomme og ofte klubskadelige personer der kunne finde på at søge ind i en ny klub efter have forladt sin tidligere klub. Yderligere sigter BBB til, at presidenter og vice-presidenter i hele Danmark kan have et lærende fællesskab hvor vi udveksler meninger og erfaringer til det fælles bedste. Her kan vi sammen drøfte de ting der vedrører et sundere og mere respektfuldt biker-liv på kryds og tværs.

BBB er, som selve motorcykelklublivet, noget vi alle er fælles om og har ansvar for - lederskabet og endemålet er derfor vores fælles opgave. BBB vil derfor udbyde:

1) Et forum (facebook) hvor drøftelser og debat kan finde sted imellem præsidenter og vice-præsidenter. Hvor præsidenter og vice-præsidenter kan dele og fremvise episoder de har haft til lærdom for andre klubber. Hvor præsidenter og vice-præsidenter kan komme med forslag og idéer til et sundere bikermiljø. Et forum hvor vi kan trække på hinandens erfaringer. Et forum hvor vi i det allermest grelle og grænseoverskridende tilfælde kan udsende en direkte advarsel.

VIGTIGT: BBB er IKKE en gabestok! Det er ikke BBB´s formål at skabe en side hvor folk hænges ud med navn og billede. Kun i det allermest vilde og grelle tilfælde kan en “officiel” advarsel komme på tale. 

2) En kontaktliste beregnet kun til præsidenter og vice-præsidenter, med kontaktinformation til de forskellige klubbers/chapter presidenter og vice-presidenter, således at man nemt og bekvemt kan kontakte hinanden (eksempelvis hvis man er ved at foretage et baggrundstjek på et kommende medlem m.m). BBB sørger for og arbejder for, at listen altid er så up-to-date som muligt.

3) En mærkeordning. Tanken er et mærke med en præventiv effekt, således at folk der søger ind i en ny klub kan se, at den pågældende klub er med i BBB´s netværk, og at man baggrundtjekker igennem deres tidligere klub. Det bør få de fleste til at tænke sig om to gange når de forlader en klub og søger ind i en ny. Pt. er der mere end 50 klubber tilknyttet, der gerne vil gå med i kampen for, at få respekten tilbage omkring rygmærket og klubberne.